ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้ว หลายๆ ท่านเตรียมตัวเดินทางต่างจังหวัด สำหรับปีนี้นอกเหนือจากการที่ต้องเดินทางด้วยความไม่ประมาทแล้ว ยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด แอดมินขอให้ทุกๆ ท่านเดินทางปลอดภัยและปราศจากโรค มีความสุขในช่วงหยุดยาวนี้นะคะ🚗⛱

  • ศึกษาเส้นทาง และขับขี่อย่างมีสติ
  • คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
  • เตรียมอุปกรณ์ ป้องกัน Covid-19 ไว้ในรถ
  • ปฏิบัติตามป้าย สัญญาจารจร
  • พักผ่อนให้เพียงพอ หากรู้สึกง่วงควรหาที่จอดแล้วพักสักครู่
  • ไม่ใช้โทรศัพท์ ขณะขับขี่
  • ดื่มไม่ขับ ทั้งผู้ขับและผู้ร่วมเดินทาง
  • ไม่ขับขี่ปาดหน้า แทรกไปมาในระยะกระชั้นชิด

ข่าวสารและกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ