ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS

“พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด”

โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
แอดมีภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

ข่าวสารและกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ