บริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จึงมีนโยบายแจกจ่ายข้าวสารให้กับพนักงานทุกท่าน โดยก่อนที่จะมีการแจกได้มีการตรวจวัดไข้ และสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยให้แต่ละคนห่างกัน 1 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

ข่าวสารและกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ