สงกรานต์ไทย พิชิตโควิด ตัวห่างไกล หัวใจไม่ห่างกัน

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้ GPS Shadow ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขมีความสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ ปราศจากโรคภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่าน ^^

สิ่งที่ควรทำ

  • ส่งความคิดถึงด้วยวิธีออนไลน์
  • สรงน้ำขอพรพระ อยู่ที่บ้านตัวเอง
  • เว้นระยะห่าง กราบเท้าขอพร

สิ่งที่ควรงดเว้น

  • งดการเดินทาง กลับภูมิลำเนา
  • งดการจัดงานทุกพื้นที่
  • งดรดน้ำขอพร ระยะใกล้

ข่าวสารและกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ