ใช้รถทัวร์-รถตู้อย่างไร ให้ปลอดภัย

ช้รถทัวร์-รถตู้อย่างไร ให้ปลอดภัยจากโควิด
1.สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
2.ลดการสัมผัสราวจับ เบาะที่นั่ง
3.งดลูบคลำ ใบหน้า จมูก ตา ปาก
4.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง
5.เว้นระยะห่างระหว่างรอรถและเบาะที่นั่ง
6.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของสาธารณะ

ข่าวสารและกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ