7 เทคนิคขับรถหน้าฝนให้ปลอดภัย

7 เทคนิค ขับรถหน้าฝนให้ปลอดภัย
1.เปิดที่ปัดน้ำฝน
2.เปิดไฟหน้ารถ
3.ลดความเร็ว
4.ไม่เบรกทันที
5.ไม่ขับชิดคันหน้า
6.หลีกเลี่ยงจุดที่มีน้ำขัง
7.ปิดแอร์ ใช้เกียร์ต่ำ เมื่อเจอน้ำท่วม

ข่าวสารและกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ