GPS Shadow ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ…

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทาง GPS Shadow ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี

ข่าวสารและกิจกรรมที่ท่านอาจสนใจ